युवा समाज पिपराद्धारा बीरगंजका मेयर सरावगीलाई धयानकर्षण पत्र

0
187
Ad_Article_Top
Share :
meropathsala.com

वीरगन्ज २१ असोज : आज युवा समाज पिपरा दवारा बीरगंजका मेयर सरावगी जयू लाई वडा नं १४ पिपरा को समसया बारे पत्र मार्फत धयानकर्षण गराएकोमा मेयर सरावगी जयू समयमा समसया अवलोकन गरी समाधान गर्न सकरातमक।। आज युवा समाज पिपरा का अधयक्ष अनिल पटेल ले शकति पिठ बौधदीमाता को प्राङनको बाउनडरी गर्न ,मंदिरहरूको दशै अगाडी हरेक बर्ष रंगरोधन तथा चौतारा आदि मर्मत गर्ने तथा पर्यटकीय सथल बनाउन, बाबाहरूको पुजापाठ खर्चको बयवसथा तथा प्रोतसाहन भता मिलाउन ,मंदीर जाने बाटो मा ठुलो भेपर लाईट लगाउन तथा मंदिरबाट २००मिटर पर रहेको सार्बजनिक पुरानो पोखरी बजेट छुटयाई बयवसथीत गरी छठ घाटको बयवसथा मिलाउन।

र गाउको टोल टोलमा फोहोर राखन ड्रमहरूको बयवसथा गर्न र ठुलो नालामा होम पाईप लगाउन लगायत को समसया पत्र मार्फत धयानकर्षण गराएको थियो। संसथा को मुकेश पटेल, नरेनदर् पटेल, पुजारी बाबा त्रिलोकी र सरोज पटेल लगायतको उपसथिती रहेको थियो।

उकत वडाको समसया अवलोकन गर्न मेयर सरावगी यही शनिवार बिहान ८ बजे बौधदी माई मंदिर तथा गाउमा आउने भनी संसथा को कोषाधयक्ष नरेनद्र पटेल बताए।

meropathsala.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here